บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์

บัตรเครดิตอิออน โกลด์

สิทธิประโยชน์
สิทธิ์ซื้อชุดอร่อยสุดคุ้ม ที่แมคโดนัลด์ พิเศษเพียงรายการละ 69 บาท ดังนี้
ชุดแมคฟิช, ชุดแมคนักเก็ต 6 ชิ้น, ชุดสไปซี่ แมควิงส์ 4 ชิ้น, ชุดซามูไรเบอร์เกอร์หมู และ ชุดดีลักซ์ชีสเบอร์เกอร์ จากราคาปกติ 145 บาท และสิทธิ์ซื้อ แมคโจ๊กหมู, แมคโจ๊กไก่, ช็อกโกแลต ซันเด และ สตรอเบอร์รี ซันเด พิเศษเพียงรายการละ 19 บาท จากราคาปกติ 29 บาท (จำกัด 3 สิทธิ์ /ท่าน /วัน โดยจำกัดจำนวนสิทธิ์ชุดอร่อยสุดคุ้ม 15,000 สิทธิ์/เดือน และ แมคโจ๊ก , ไอศกรีมซันเด 10,000 สิทธิ์/เดือน สำหรับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ และคลาสสิค วีซ่า, มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
สิทธิประโยชน์ที่เครือเมเจอร์ กรุ๊ป
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ กรุ๊ป :

รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง รับฟรี 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งปกติ ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ,ระบบดิจิตอล 2 มิติ,ระบบ ดิจิตอล 3มิติและ 4มิติ (4DX) สำหรับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน)
รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่งในราคา 89 บาท สำหรับที่นั่งปกติในโรงภาพยนตร์ระบบฟิลม์และระบบดิจิตอล ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ สำหรับ บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (1 ที่นั่ง/หมายเลขบัตร/เดือน)
เมเจอร์ โบวล์ ฮิต และ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบวล์

รับสิทธิ์จองห้องคาราโอเกะ 1 ชั่วโมงฟรี 1 ชั่วโมง สำหรับห้องขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ (ไม่จำกัดสิทธิ์ /หมายเลขบัตร/เดือน)
รับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่ง1 เกม ฟรี 1 เกม ไม่จำกัดจำนวนเกม ไม่รวมรองเท้า (ไม่จำกัดสิทธิ์ /หมายเลขบัตร/เดือน)
ซับซีโร่ ไอส์สเก็ต

รับสิทธิ์เล่น 1 ชั่วโมง ฟรี 1 ชั่วโมง รวมรองเท้า(ไม่จำกัดสิทธิ์ /หมายเลขบัตร/เดือน)
คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป
เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 500 บาท

อัตราดอกเบี้ย : 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่ทำรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 1,000 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) : สูงสุด 52 วัน

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : ไม่เรียกเก็บ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ :
ยอดค้างชำระในรอบบัญชีที่ 1
ชำระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน : 180 บาทต่อรอบบัญชี
ชำระวันที่ 11-15 ของเดือน : 220 บาทต่อรอบบัญชี
ชำระวันที่ 16-20 ของเดือน : 260 บาทต่อรอบบัญชี
ยอดค้างชำระในรอบบัญชีที่ 2 และ 3 : 260 บาทต่อรอบบัญชี

ยอดค้างชำระเกินกว่า 3 รอบบัญชีขึ้นไป : 24 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 384 บาทต่อรอบบัญชี

ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร : ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร : ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ชำระที่เคาน์เตอร์สาขาของบริษัท : ไม่เรียกเก็บ
ชำระโดยเช็ค หรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่เรียกเก็บ
ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ : ตามอัตราที่ทำการไปรษณีย์กำหนด
โปรโมชั่นการสมัคร
ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

Powered by WordPress