ธนาคารไอซีบีซี

บัตรเครดิตไอซีบีซี ไทย ยูเนี่ยน เพย์ โกลด์

สิทธิประโยชน์
บัตรเครดิตไอซีบีซี ไทย ยูเนี่ยน เพย์ โกลด์ บัตรเดียวที่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้ทั้งเงินบาทและเงินหยวน สำหรับรายการที่เกิดขึ้นในประเทศจีน จะเรียกเก็บเงินเป็นเงินหยวนเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บัตรเดียวที่ให้สิทธิพิเศษชั้นนำของโลก ด้วยสิทธิพิเศษและบริการที่เหนือระดับซึ่งเป็นมาตรฐาน เดียวกันกับบริการของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ท่านจึงมั่นใจได้กับสิทธิประโยชน์มากมายที่ท่านจะได้รับ จากร้านค้าและบริการต่างๆ ทั่วโลกตามประเภทของบัตร
ทุก 1 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะถูกสะสมในบัญชีโดยอัตโนมัติและจะปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตประจําทุกเดือน และไม่มีกําหนดวันหมดอายุ

บริการโอนเงินสดจากบัตรเครดิตไอซีบีซี ไทย ยูเนี่ยน เพย์ โกลด์ เข้าบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไป
เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : 18.25% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่ทำรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 1% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้งสำหรับการเบิกถอนจากเครือข่าย ICBC (Thai), และ 3 % สำหรับการเบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC (Thai)
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) : สูงสุด 56 วัน

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย : 100 บาท/ครั้ง สำหรับค่าใช้จ่ายในประเทศ และ 300 บาท/ครั้ง สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : ไม่เรียกเก็บ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 200 บาท/ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ชำระที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : ไม่เรียกเก็บ
ชำระโดยเช็ค หรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย : คิดค่าบริการตามแต่ละธนาคารกำหนด
โปรโมชั่นการสมัคร
ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

Powered by WordPress