ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

บัตรเครดิตซีไอเอ็มบี ไทย วีซ่า แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์
ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ทั่วอาเซียนเสมือนเดินทางในบ้านของคุณ

รับส่วนลดที่พักระดับ 4-5 ดาว กว่า 100 โรงแรมชั้นนำทั่วอาเซียน
รับส่วนลดร้านค้าชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
รับส่วนลด 10% Eraman Duty Free มาเลเซีย
เหนือกว่าทุกการใช้จ่ายทั่วโลก ด้วยค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเพียง 1%* จากปกติ 2.5%
Pick & Pack Currency แลกเงินตราต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต

ท่านสามารถใช้ บัตรเครดิตซีไอเอ็มบี ไทย วีซ่า แพลทินั่ม สั่งซื้อธนบัตรต่างประเทศ ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน รับเงินสะดวกที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาตามที่กำหนด
มั่นใจเมื่อเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองทุกเรื่องเดินทาง เมื่อใช้ บัตรเครดิตซีไอเอ็มบี ไทย วีซ่า แพลทินั่ม ชำระค่าตั่วเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท*
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 50,000 บาท
คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า หรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือสูญหายสูงสุด 10,000 บาท
คะแนนสะสมที่มากกว่า

คะแนนสะสมทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป
เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : 500 บาท
ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 300 บาท

อัตราดอกเบี้ย : 20% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่ทำรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท แล้วแต่ ยอดใดจะสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) : สูงสุด 55 วัน

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย : 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 100 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 267.50 บาท /ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : 1% จากปกติ 2.5% (วันนี้ – 31 มกราคม 2559) ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่สาขาของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : ไม่เรียกเก็บ
ชำระผ่านบริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) : ไม่เรียกเก็บ
ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : ไม่เรียกเก็บ
ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

เคาน์เตอร์ เซอร์วิส : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
เทสโก้ โลตัส : 10 บาท / 10 บาทต่อรายการ
โปรโมชั่นการสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.59
โปรโมชั่นรับสิทธิ์ผ่อน 0% ทุกรายการทั่วโลกนาน 4 เดือน ใช้สิทธิ์ได้ภายใน 60 วันหลังจากได้รับอนุมัติบัตร
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ขอผ่อนชำระ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถรวมเซลล์สลิปที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทต่อหนึ่งเซลล์สลิป

Powered by WordPress