Category: เมนูไอศกรีมจากเจลลี่หมี

ไอศกรีมแท่งเจลลี่หมี

ส่วนผสม ไอศกรีมแท่งเจลลี่หมี • น้ำมะพร้าว 2 ถ้วย • เจลลี่หมี 80 ชิ้น อุปกรณ์ • พิมพ์ไอศกรีมแท่งขนาด 3 ออนซ์ จำนวน 6 ชิ้น วิธีทำไอศกรีมแท่งเจลลี่หมี • เติมน้ำมะพร้าวลงในพิมพ์ ประมาณ 2/3 ส่วน ใส่เจลลี่หมีลงไป ประมาณ 10 ชิ้น ทำจนส่วนผสมหมด นำไปแช่จนแข็ง